Jesteś tutaj: Strona głównaMenu GórneProjekt Edukacyjny

„Aniołowie Biznesu szansą na rozwój przedsiębiorczości”

 

„Aniołowie Biznesu szansą na rozwój przedsiębiorczości” - projekt edukacyjny, którego partnerem jest Fundacja Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych, dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego w okresie 31.10.2011 do 30.04.2012. Widząc potrzebę szerzenia wiedzy dotyczącej istoty Aniołów Biznesu, jako możliwości pozyskania kapitału na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia, stworzona została koncepcja projektu, dzięki któremu jego odbiorcy będą mieli możliwość otrzymania w ramach szkoleń, materiałów edukacyjnych dotyczących idei Aniołów Biznesu oraz pozyskania wiedzy dotyczącej tej przyszłościowej i dynamicznie rozwijającej się możliwości pozyskania kapitału na rozwój innowacyjnego pomysłu na prowadzenie własnego przedsiębiorstwa.

 

Główne cele projektu to:

1. Wzrost świadomości grupy odbiorców na temat istoty działalności aniołów biznesu,

2. Wzrost wiedzy grupy odbiorców na temat nowoczesnej metody finansowania, jaką są Aniołowie Biznesu,

3. Zwiększenie świadomości grupy odbiorców na temat możliwości komercjalizacji wiedzy oraz innowacyjnych idei przedsięwzięć biznesowych,

4. Propagowanie przedsiębiorczości wśród grupy odbiorców posiadających nowatorskie pomysły,

5. Wzrost wiedzy odbiorców na temat możliwości komercjalizacji wiedzy oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

      Rosnące bezrobocie wśród absolwentów uczelni wyższych to ogromny problem, z którym trzeba się zmierzyć. Aby wpływać na ten niekorzystny proces konieczne jest podjęcie niezbędnych działań, m.in. dotyczących propagowania przedsiębiorczości wśród studentów oraz zachęcania do prowadzenia własnych przedsiębiorstw. Prowadzenie własnej firmy nie jest jednak łatwym zadaniem, a gdy przyszły przedsiębiorca posiada tylko pomysł na biznes, kolejną przeszkodą jest konieczność zgromadzenia odpowiedniego kapitału. Pozyskanie kapitału na wysoce ryzykowne, innowacyjne przedsięwzięcie nie jest łatwe, stąd poszukuje się alternatywnych metod pozyskiwania kapitału. Widząc te przeszkody oraz problemy, Park Innowacji i Przemysłu wraz z Fundacją Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych podjęły inicjatywę szerzenia wiedzy z zakresu Aniołów Biznesu, która przyczyni się do wsparcia trudnej sytuacji na rynku pracy oraz uzasadnia potrzebę realizacji projektu.

    Grupą odbiorców projektu są studenci uczelni wyższych, którzy uczestniczą w organizowanych szkoleniach oraz otrzymują materiały edukacyjne, dotyczące idei Aniołów Biznesu. Grupa odbiorców pośrednich uczestniczących w szkoleniach została zawężona do 160 osób, natomiast pośrednio projektem zostanie objętych 3000 osób, dzięki materiałom oraz publikacji dotyczącej istoty Aniołów Biznesu, która jest nieodłącznym elementem projektu.

      W ramach projektu realizowane są szkolenia, mające na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej Aniołów Biznesu. W projekcie założone zostało również wykonanie materiałów edukacyjnych zawierających zagadnienia z zakresu Aniołów Biznesu oraz Publikacja „Aniołowie Biznesu szansą na rozwój przedsiębiorczości”, która w sposób kompleksowy ocenia oraz opisuje m.in. ideę Aniołów Biznesu, rynek Aniołów Biznesu, jego rozwój oraz potencjał.

    Mamy nadzieję, iż przekazana wiedza oraz materiały edukacyjne przyczynią się do dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości studenckiej oraz rynku Aniołów Biznesu w Polsce. Wszelkie materiały edukacyjne będziemy również udostępniać na naszej stronie internetowej, tak aby oddziaływanie projektu dotyczyło jak najszerszej skali oraz przyczyniło się do realizacji celów projektu w szerokiej grupie odbiorców.

 

 

Partner Projektu

Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych

                                                                                        i Spolecznych                                                                  

                                                                                                                           

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

   

                                                                                     

Szybki kontakt

Masz oytania - napisz do nas.

studban@studban.eu
 

formularz kontaktowy

ul. Francuska 13/7
40-027 Katowice
studban@studban.eu
www.studban.eu
Zobacz inne nasze projekty:
PSAB-IABANINVESTEXPOINES
copyright by StudBAN 2018
tworzenie stron www: Triso.pl